Bộ truyền dữ liệu cho máy CNC – DNC MICRO

2,700,000.00

TÍNH NĂNG
– Truyền, đọc dữ liệu và chương trình vào máy CNC.

– Kết nối mạng LAN

– Mô phỏng đường chạy dao của chương trình gia công.

– Chỉnh sửa chương trình gia công.

– Cắt chương trình theo phần trăm hoặc theo dòng lệnh N.

– Kết nối với bàn phím USB để sửa chữa chương trình gia công nhanh chóng, dễ dàng.