Bộ truyền dữ liệu cho máy CNC – DNC ONE

1,800,000.00

Bộ truyền dữ liệu cho máy CNC – DNC-One dùng để truyền chương trình gia công từ USB cho máy CNC (như máy phay CNC, tiện CNC, máy CNC ngành chế biến gỗ, máy đột CNC, máy thêu vi tính,…).
Bộ truyền dữ liệu cho máy CNC – DNC-One được thiết kế nhỏ gọn, dán trực tiếp vào thân máy nhờ nam châm, không chiếm diện tích nhà xưởng, thao tác nhanh và dễ dàng,… là giải pháp thay thế cho máy vi tính trong việc truyền DNC.
Đây là xu hướng mới về DNC drip-feed cho máy CNC.