Chấu kẹp cũ ( cho máy tiện CNC )

500,000 200,000

Tất cả các loại chấu kẹp, từ các size mâm 4inch – 15inch, hàng đã qua sử dụng, chất lượng 95% .
TLT cam kết vật tư chất lượng, đạt dung sai, còn tốt,… Để  khách hàng có thể yên tâm sản xuất .
Tình trạng :  Vật tư tại kho TLT- HCM