KITAMURA KNC20G

Giá Liên hệ

KITAMURA KNC20, Lô này có 4 con, chất lượng 90% .
TLT cam kết máy chất lượng, đạt dung sai và độ ổn định cao , để  khách hàng có thể yên tâm sản xuất .
Tình trạng :Dự kiến máy về TLT-HCM ngày : 25-30/06/2021