Cơ Hội Dành Cho Bạn

Sản phẩm

Dịch vụ

Kiểm định chất lượng

Đo độ chính xác, đo kiểm bù trừ, đo độ đảo, độ vuông góc,…

Sửa chữa sự cố

Sửa chữa lỗi điện tử, Cơ khí vật tư, System Software, lỗi ngoại vi.

Bảo trì – Bảo dưỡng

Bảo trì – bảo dưỡng trục chính, Axis, thủy lực, khí nén, tủ điện,..

Căn chỉnh – Lắp đặt

Căn chỉnh – Lắp đặt máy móc công nghiệp.

Vận hành – Nâng cấp

Vận hành hướng dẫn sử dụng máy. Nâng cấp hệ thống máy.

Xuất nhập khẩu – Vận chuyển

Xuất nhập khẩu máy công nghiệp. Vận chuyển nhanh.

Bảo hiểm máy

Bảo hiểm cả xưởng, bảo hiểm từng máy.

Tư vấn – Đào tạo

Tư vấn sử dụng, bảo quản máy. đào tạo cải tiến, số hóa,…